PLURALISME

Resolutie 6

pvv logo.png

De wetenschap moet twijfelen. De pers moet de waarheid schrijven en de sociale media zijn het café. Het is onzin het café te censureren. Censuur in sociale media moet worden verboden.

bigstock-Social-Media-Censorship-And-El-

De sociale media zijn opgericht als een platform van volledig vrije meningsuiting. Herinner u de begindagen toen alle kon, mocht en zelfs moest. Deze vrijheid was hun corebusiness. De systematische verspreiding van onwaarheden heeft doen twijfelen aan dit principe. De slinger is nu omgeslagen als het om Covid-19 gaat. De eenheidsgedachte – wat die intussen ook is – is de enige die de censuur doorstaat. “Factcheckers” beslissen zelfs om het beter te weten dan gereputeerde professoren. Wat hun “waarheid” legitimeert, is onduidelijk. Zij geven zich een aureool van goddelijk gelijk.

Op café worden de gasten niet “gefactchecked”. De sociale media zijn het modern café. Als de mensen duidelijk wordt gemaakt dat op sociale media om het even wat kan staan, dan is het gewoon duidelijk dat wat daarop verschijnt misschien niet juist of waar is. De mensen moeten dan maar zelf uitzoeken of wat ze lezen met de werkelijkheid overeenkomt. Het is volstrekt onbegonnen werk om de hele sociale media te “facktcheken”. Dat slechts deels doen creëert een nog veel gevaarlijkere situatie: mensen gaan denken dat als het toegelaten wordt, het ook juist en waar zal zijn.

 

De wetenschap is daar om te twijfelen, te evolueren en zich in vraag te stellen waar dat nodig is. Het wetenschappelijk debat moet altijd mogelijk blijven, zonder censuur of beperkingen. De uitwisseling van meningen in de wetenschap is geen scheldpartij. Het is geen kwestie van de goeden versus de slechten. Wetenschap is een zoektocht naar de werkelijkheid. En dat moet zo blijven. Ook voor de artsen. Viruswaanzin verzet zich daarom grondig tegen de staatsgeneeskunde waarnaar we actueel evolueren. Artsen moeten hun vrijheid bewaren.

21501526_m.jpg
free-speech-cat4_0.jpeg

De journalisten hebben in een democratie een bijzonder belangrijke functie. Zij dienen op hun manier ook te zoeken naar de waarheid en daarbij kritisch te zijn. We zijn niets met meelopers. De vierde macht moet zijn functie opnemen en zich niet laten beperken door indoctrinatiecampagnes van de overheid. Journalisten behoren op hun strepen te staan. Bij voorkeur samen. Journalisten behoren behoorlijk te worden betaald, en overheidshulp kan daarbij nuttig zijn. Maar dan wel om het pluralisme en de kwaliteit te verzekeren.

 

Pas als de rol van iedereen in de zoektocht naar de waarheid en de weergave ervan duidelijk is, weten de mensen waar zij aan toe zijn. Censuur op sociale media staat de vrijheid van meningsuiting in te weg en moet worden verboden.