OPENBARE OMROEP

Resolutie 5

pvv logo.png

Er moet een diepgaand onderzoek komen naar wie de kritische stemmen en het pluralisme in de VRT en de RTBF heeft onderdrukt. Wie daaraan heeft meegewerkt moet uit het medialandschap worden verwijderd.

60e22626-0a35-11eb-aae0-02b7b76bf47f.jpe

De openbare omroepen bestaan omdat ze het pluralisme moeten waarborgen. Dat is hun essentiële taak. We stellen vandaag vast dat de beide omroepen helemaal gefaald zijn in die opdracht. Zij hebben zich laten meeslepen in de indoctrinatie die de regeringen hebben geïnstalleerd. Uitsluitend wat in de lijn ligt van de maatregelen mocht op TV en op de radio komen. Alles wat daarvan afwijkt moet zoveel mogelijk worden gebannen. De VRT en de RTBF hebben meegewerkt aan de creatie van een éénheidsdenken bij de bevolking. Daar dient de overheid niet voor, en daar dienen overheidsmedia in een democratie nog minder voor.

 

De vierde macht heeft als essentiële taak de overheid te controleren. Zij doet dat door kritisch te zijn. De overheidszenders die het pluralisme hoog te houden moeten ook deze kritiek toelaten. Zij hebben het tegenovergestelde gedaan.

 

Het is evident dat niet alles op TV en op de radio hoeft te worden getoond. Maar op een ogenblik waarop de overheid de media aanzet om maar één klok te laten horen, behoren de media extra alert te zijn. De omvang en de impact van de coronamaatregelen is dermate groot dat het absoluut noodzakelijk was en is om een tegenstem te laten horen.

De VRT en de RTBF hebben zich echter ingeschreven in de strategie om deze tegenstem te ridiculiseren en in een hoek te zetten. Het verwijt complotdenkers te zijn moest een excuus vormen om deelname aan het debat te weigeren. Terwijl wie tegen de maatregelen ingaat omdat ze verkeerd zijn, daarmee nog niet een complotdenker is. 

In de actuele stand van zaken nu de wetenschappers wereldwijd in studies schrijven wat wij al maandenlang zeggen, is de politiek van de VRT en de RTBF nog meer te verwerpen. Maandenlang werden op TV en op de radio regelrechte leugens verkocht als waarheid. Gesteund door virologen die de pers niet hebben geïnformeerd over de reële stand van de wetenschap. Zij volstonden ermee hun collega’s met een andere mening af te schilderen als kwakzalvers of onnozelaars. De belediging als wetenschappelijk argument. Nochtans hebben we maandenlang gewezen op de gebreken in hun zogenaamde “wetenschappelijke consensus”, die in werkelijkheid onbestaand is.

 

Het faliekant verkeerd gelopen coronabeleid is alleen maar mogelijk geweest omdat de media dit heeft onderschreven en elke tegenstem monddood heeft gemaakt, of strategisch in een hoek gezet.

Het-Journaal.jpeg
20191022_de_zendmast_van_VRT-en_RTBf_aan

De vraag is of we de VRT en de RTBF in die omstandigheden kunnen behouden. We geven de leden de keuze. Komt er een groot onderzoek, met uitsluiting uit de media van al wie het pluralisme heeft tegengewerkt? Of is het genoeg geweest?

 

Gaan we nog verder met de samenleving een half miljard euro uitgeven per jaar aan twee instellingen die op een ogenblik waarop we hen het meest nodig hadden, de democratie vertrappeld hebben?

 

Aan u om te beslissen. Schaffen we de VRT en de RTBF af, of geeft u hen nog een kans?