DE MAATREGELEN

Resolutie 4

pvv logo.png

PV&V vraagt om de actuele maatregelen ter bestrijding van Covid-19 om te zetten in de bescherming van de risicopatiënten. Met respect voor hun zelfbeschikkingsrecht. Maatregelen mogen de economie niet beperken, en mogen geen fundamentele rechten van de burgers beperken.

Pipetting Samples

De wiskundige modellen van Neil Ferguson en andere epidemiologen zijn intussen in meerdere wetenschappelijke bijdragen naar de prullenmand verwezen. Toch blijven zij deze methodes gebruiken en verdedigen, hoewel ze tezelfdertijd zelf zeggen dat er grote onzekerheden en reserves bij te maken zijn. De voorbije maanden zijn er tientallen studies verschenen van professoren met een wereldreputatie, die aantonen op basis van de reële cijfers, dat de maatregelen niet werken. Niet op basis van fictieve statistische modellen, maar op basis van de echte evolutie van Covid-19. 


Al deze wetenschappers wijzen erop dat slechts welbepaalde categorieën mensen een groter risico lopen om ernstig ziek te worden. Met name oudere mensen en mensen met onderliggende ziekten. Zij wijzen er ook op dat de maatregelen die dit jaar werden genomen op basis van wat China heeft gedaan, nieuw zijn. Professor Van Gucht noemde dit “een experiment”. Margot Cloet, CEO van Zorgnet-Icuro, zei het onlangs nog treffend op De Afspraak: we zijn proefkonijnen voor de maatregelen en we zijn proefkonijnen voor het vaccin.  

Wel, wat de maatregelen betreft weten we intussen dat het experiment mislukt is. Dat blijkt niet alleen uit tal van internationale wetenschappelijke studies. We zien het ook gewoon in de praktijk. Ondanks de maatregelen stijgen en dalen de cijfers. De gewone griep is door de maatregelen verdwenen vanaf oktober, zegt Sciensano, maar we hebben wel de grootste golf Covid ooit gehad. De conclusie is dat de maatregelen gewerkt hebben voor de griep, maar niet voor Covid. Precies wat Prof. Didier Raoult ook zegt.  

De regering en de virologen hebben zich geconcentreerd op maatregelen die de hele bevolking treffen. Daarmee hebben zij verkozen om zich niet te concentreren op de bescherming van de zwaksten. Het resultaat is dat 57 % van de doden zijn gevallen in 1 % van de bevolking: de mensen in de woonzorgcentra die 2 x zo veel besmet zijn als de rest.

Stressed Woman
49748600_m.jpg

PV&V vraagt daarom dat de kwetsbare mensen zouden worden beschermd. Intussen hierin gesteund door tientallen wetenschappelijke publicaties die tot dezelfde conclusie komen.

 

Het heeft geen zin de economie te onderdrukken en de vrijheden van de mensen af te nemen. Dat is een soort van nutteloze zelfgeseling. Het bijzonder gevolg van deze zelfgeseling is dat er dan ook nog eens een pak collaterale schade en doden zijn.

 

De maatregelen hebben alleen destructie tot gevolg gehad en nog meer doden.