pvv logo.png

PARTIJ 

VOOR VRIJHEID 

& VOORUITGANG

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

PV&V wil een politieke stem geven aan alle mensen, groepen en verenigingen die het niet eens zijn met het actuele corona-beleid. 

1. Het Covid-19 beleid is een totale fiasco geworden.  Verkeerde maatregelen, maatregelen die de zaak hebben verergerd, collaterale schade, doden door de maatregelen, een zwaar ontwrichte economie en een bevolking die zich beangstigd en slecht voelt, beperkt in zijn vrijheden.  België is niet voor niets wereldkampioen Covid-19. Terwijl andere maatregelen zonder collaterale schade perfect mogelijk waren. 


2.  Het Covid-19 beleid houdt in dat elk pluralisme wordt uitgeschakeld en aan de bevolking een eenheidsdenken wordt opgelegd. De politieke oppositie heeft zich grotendeels ook in dit eenheidsdenken ingeschakeld. 


3.  Een deel van de kiezers voelt zich niet meer thuis in de actuele politieke partijen omdat er tussen hun woorden en daden een bijzonder groot verschil is. Politici ontberen staatsmanschap en zijn meer bezig met de percentjes na de komma van de kiesintenties. 

WAT WILLEN WE ANDERS

pvv logo.png

Het Covid-roer moet drastisch omgegooid worden

• Van de bestrijding van een virus naar de bescherming van de risicopatiënten.

• Van beperking van de economie, naar versterking van de zorg in de eerste lijn en de ziekenhuizen.

• Van a-sociale maatregelen die de meest kwetsbare burgers treffen, ook economisch, naar maatregelen die de zwaksten beschermen.

• Van nutteloze zelfkastijding naar slimme maatregelen.

• Van minachting voor mensenrechten naar respect voor vrijheden.

• Van diabolisering van andersdenkenden naar een echt debat.

 

WAT WILLEN WE ANDERS

pvv logo.png

De aanpak van de verantwoordelijken voor dit rampzalig beleid

•  Ontslag van de regering en ontbinding van het parlement.  Alle partijen hebben zich achter het beleid geschaard en de kiezer moet oordelen. 

• Ontslag van het hele actuele team adviseurs aan de regeringen. 

• Aanstelling van experts die geen banden hebben met de farma-industrie. 

• Onderzoek naar de collaterale schade. 

• Vervolging en berechting van alle verantwoordelijken. 

WAT WILLEN WE ANDERS

pvv logo.png

Vermijden dat dit in de toekomst nog kan gebeuren.

• Versterking van de grondwettelijke verankering van rechten en vrijheden.

• Spreiding van de administratieve rechtspraak binnen de rechtbanken van eerste aanleg.

• Verzekering van het pluralisme in de pers.

• Beperking van de macht van niet democratisch verkozen internationale instellingen.

• Beperking van de machtspositie en quasi-monopolies van multinationale bedrijven.

• Grondwettelijke verankering van de vrijheid van ondernemen.

• Grondwettelijke voorziene ontbinding van de kamers nadat de regering de mensenrechten heeft teruggedrongen in gevolge een crisis.

JF2R04.jpg